Oświadczenie

W dniu 07/05/2018r na łamach tygodnika w „Sieci Prawdy” opublikowany został artykuł:
„Pilnowanie dobrej zmiany”, w którym zostaje wymieniona nasza firma. 

Zawarte w publikacji informacje odnośnie wykonywanych przez nas prac w charakterze podwykonawcy są niekompletne i nie pokazują całego spektrum działań i zaangażowania
przy organizacji targów PRO Defense. Nieprawdziwą informacją jest to, że
w budżecie 2,5 mln spółka przygotowała 1 stoisko dla PGZ.

 

Przy współorganizacji targów agencja odpowiadała m.in. za projektowanie i realizację stoisk (łącznie kilkaset m2) i zabudowy dla spółek z Grupy PGZ (ponad 50 spółek). Nasza firma
również budowała 14 stoisk dla jednostek Wojska Polskiego, tor szkoleniowo-sprawnościowy
oraz kino letnie dla 1200 osób. 

Powyższe stanowiły zabudowę dwóch hal targowych o powierzchni 15 000 m2 oraz terenów zewnętrznych. Całość prac została zaplanowana i wyprodukowana w zaledwie miesiąc od powzięcia zobowiązania, angażując po stronie agencji kilkadziesiąt osób dedykowanych
do koordynacji/realizacji. Projekt został wykonany z należytą dokładnością i zgodnie
z najwyższą jakością. 

 

Jesteśmy głęboko poruszeni treścią artykułu i negatywnym kontekstem w jakim została
wymieniona nasza marka. Przez ponad dekadę istnienia zrealizowaliśmy tysiące eventów
zarówno dla administracji publicznej jak i prywatnego biznesu, otrzymując liczne wyróżnienia
i nagrody branżowe za jakość i poziom ich wykonania. Od wielu lat realizujemy
z sukcesami projekty dla największych polskich i międzynarodowych marek. 

 

Zarząd EL PADRE deklaruje, że sytuacja ta w żaden sposób nie wpływa na realizowane
obecnie projekty. Jesteśmy gotowi na podjęcie merytorycznych rozmów ze stronami
w celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Dalszych informacji w sprawie udziela
(Sebastian Oprządek - Prezes EL PADRE). 

 

Z Poważaniem, 

Zarząd EL PADRE