STANOWISKO PRZEDSTAWICIELI BRANŻY MICE 
DOT. SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM (SARS-COV-2)