Filip Jakubik
Event Managerem w El Padre 

Po pozytywnym przejściu okresu próbnego do zespołu El Padre
dołączył Filip Jakubik na stanowisku Event Managera.  

 
Filip jest odpowiedzialny za realizację eventów, działań promocyjnych,
ambientowych oraz kontakt z klientami i podwykonawcami agencji. 
Zawodowo Filip debiutował jako wolontariusz podczas Maratonu Warszawskiego w 2010.
Przez kolejne 9 lat pracował w Fundacji Maraton Warszawski przy organizacji Maratonu Warszawskiego
oraz innych imprez biegowych. W 2019 roku był głównym specjalistą ds. organizacji podczas 41. PZU Maratonu Warszawskiego! Podczas stu-diów związał się z organizacją festiwalu muzycznego Juwenaliów Politechniki War-szawskiej dla kilkudziesięciu tysięcy uczestników i rozwijał swoje kompetencje
w za-kresie organizacji imprez masowych pełniąc funkcję głównego koordynatora projektu. 
Filip studiuje na wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Poza pasją do eventów,
Filip uwielbia sport, a w szczególności sporty wytrzymało-ściowe,
z którymi jest już związany od kilkunastu lat.